Výcvik Terapie zážitkem

Čtvrtý běh dvouletého sebezkušenostního výcviku v terapii zážitkem zahájíme v květnu 2022.

Informace na: www.terapiezazitkem.cz

Označeno v Aktuálně