Spolupráce

Naši lektoři jsou často členy Prázdninové školy Lipnice, kde získali kvalifikaci k vedení programů s využitím metody Zážitkové pedagogiky (zkušenostní učení). S Prázdninovou školou spolupracujeme od svého vzniku v roce 2001. K PŠL časem přibyly: sdružení ARGO, Cyránovy Boty z Brna, spolek Neposeda, Firedance (Tereza a Tomáš Kerle), David Oplatek a další.

Místně spolupracujeme s koňskou farmou Pauzr a liběchovským spolkem pro záchranu Kostelíčka v Liběchově.