O nás

SPOLEK

Založili jsme se pro přípravu a vedení programů pro dospělé a mládež v roce 2001. V roce 2002 jsme pořídili chmelový statek na Kokořínsku a tam se koná většina naší činnost. Máme úzkou vazbu s Prázdninovou školou Lipnicí, kde pracujeme také jako instruktoři.

CHMELOVÝ STATEK

Datování poslední klasicistní přestavby je 1875. Vznik statku se patrně váže ke kolonizaci a rekatolizaci naší země po 30-leté válce. Původně německý chmelový statek skládající se ze čtyř budov (dnes tří) postupně měníme na turistické a programové středisko Brána skal. Po odsunu Němců v 1948 kraj Kokořínska řídce osídlený a nebýt chalupářů z Prahy, tak již většina budov nestojí.

PROGRAM & PRONÁJMY

Statek jsme pořídili v roce 2002 s cílem domy zrekonstruovat a jeho části bydlet s rodinou. Větší část budov rekonstruujeme pro pronájmy a pořádání kurzů. V letních měsících máme otevřeno i pro „kolemjdoucí“ na víkendové i celotýdenní pobyty. Prostory pronajímáme na různé workshopy většinou orientované na tanec s rytmickou hudbou (FireDance, Cyránovy boty, David Oplatek band). Jezdí k nám jógové a různé vzdělávací kurzy. Část kurzů pořádáme sami nebo ve spolupráci s lektorem. Ubytování je ve vlastních spacácích a na vlastním prostěradle v jednoduchých podmínkách kamenného domu 250 let starého. V jedné budově je kuchyňka, 2 sociálky, programový sál a krbovým vytápěním. Návštěvníci po sobě uklízejí – služebnictvo nechováme. Budovy jsou zrekonstruované s respektem k jejich historii a kráse. Dvě střechy jsou kryté ručně štípaným šindelem a stěny jsou pokud to jde prosklené. Ve druhé, hlavní budově je k dispozici samoobslužná kuchyně s jídelnou a atelier s grafickou dílnou v prvním patře. Taneční sál s klubovnou je v kompletně přestavěné bývalé kočárové stodole.

DOBROVOLNICTVÍ

Po celý rok je možné zapojit se do výpomoci s úpravami okolí a péči o ovečky podle pravidel permakultury (líného zemědělství). Naše hospodářská část je zapojená v systému wwoof (World Wide Organic Orientated Farms), kdy za 4 hodiny práce venku a 2 pod střechou (pomoc s vařením, úklidem) máte zajištěnou stravu a ubytování zdarma. Spolupracujeme s Prázdninovou Školou Lipnice. Dobrovolnictví je motorem zahradních prací a velkým pomocníkem při pomalé postupné rekonstrukci jednotlivých objektů statku. Jsme napojeni do systému wwoof a helpnet. každoročně u nás pomáhá kolem 20 lidí z celého světa. Nejexotičtější pomocníky jsme měli z Argentiny, Fidži, Jižní Koree, Nigérie, Taiwanu a Japonska. Velmi častí jsou pomocníci z USA, Kanady, Francie, Itálie a Izraele. Zhruba polovinu počtu pomocníků tvoří i soukmenovci Češi a Češky. Věková škála je také pestrá. Pomocníci se řídí pravidly wwoofu, kdy za 6 hodin dobré práce od nás dostávají ubytování pod střechou ve vlastním spacáku, jídlo a možnost zapojit se do programů, které právě probíhají zdarma. Část pracovního nasazení využívají dobrovolníci při zajištění běžného chodu domu (nádobí, odpadky, zalévání, krmení ovcí apod.) Pro čas po práci jsme vybaveni jízdními koly, grafickou, řezbářskou dílnou a malou kovárnou. S dobrovolníky se domlouváme většinou přes internet nebo telefonicky. Dáváme přednost pomoci v “suchých” měsících (květen – září). V měsících “mokrých” dáváme přednost rodinnému a pracovnímu klidu.

KURZY

Cílem našich kurzů je inspirovat, zažít, prožít, dobře se bavit a poučit o sobě a druhých. Posláním spolku DoNitra je pronajímat objekt a připravovat zážitkové kurzy. Cílem těchto kurzů je vytvořit prostor pro setkání lidí, myšlenek, rozvoj tvořivosti, zkrátka prostor, ve kterém je možné objevovat nové podnětné zkušenosti a také je integrovat do svého každodenního života. Kurzy využívají metody zážitkové pedagogiky vytvořené v Prázdninové škole Lipnice a čerpají také ze současných terapeutických přístupů jako jsou arteterapie, muzikoterapie, taneční terapie, práce s tělem aj. Naši lektoři jsou instruktory Prázdninové školy Lipnice nebo mají pedagogické, psychologické a terapeutické vzdělání.

Tematicky dělíme program kurzů do několika kategorií:    

ŘEMESLNÉ (Dřevomor, Tesařík, Nožíř) Rozvíjejí řemeslné dovednosti rukou a hlavy.    

VÝTVARNÉ (Fotokurz, Kaligrafie, Černobílý, Barevný) Rozvíjejí dovednosti výtvarné.    

ROZVOJOVÉ (Quo Vadis – kurz pro muže, Hlasová dílna s Ivanou Vostárkovou, Masáže, AcroYoga)    

OUTDOOROVÉ (SongWalk, Výzva skal, Akce D, Poznej a sněz) Portfolio kurzů se rok za rokem mění, podle toho jak se proměňují lektoři a vyvíjí se samotný kurz. Například kurz Nožíř se postupně proměňuje v mezigenerační most. Jezdí na něj čím dál více otců se svými syny nebo synů se svými otci a při společné práci si k sobě nacházejí cestu a porozumění. Určujícím pro kurzy jsou také programové podněty a zájem účastníků.