Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je motorem zahradních prací a velkým pomocníkem při pomalé postupné rekonstrukci jednotlivých objektů statku. Jsme napojeni do systému wwoof a helpnet. každoročně u nás pomáhá kolem 20 lidí z celého světa. Nejexotičtější pomocníky jsme měli z Argentiny, Fidži, Jižní Koree, Nigérie, Taiwanu a Japonska. Velmi častí jsou pomocníci z USA, Kanady, Francie, Itálie a Izraele. Zhruba polovinu počtu pomocníků tvoří i soukmenovci Češi a Češky. Věková škála je také pestrá. Pomocníci se řídí pravidly wwoofu, kdy za 6 hodin dobré práce od nás dostávají ubytování pod střechou ve vlastním spacáku, jídlo a možnost zapojit se do programů, které právě probíhají zdarma. Část pracovního nasazení využívají dobrovolníci při zajištění běžného chodu domu (nádobí, odpadky, zalévání, krmení ovcí apod.) Pro čas po práci jsme vybaveni jízdními koly, grafickou, řezbářskou dílnou a malou kovárnou. S dobrovolníky se domlouváme většinou přes internet nebo telefonicky. Dáváme přednost pomoci v “suchých” měsících (květen – září). V měsících “mokrých” dáváme přednost rodinnému a pracovnímu klidu.

Archiv Blogu

Wwoof

Označeno v Dobrovolnictví