Cesta hrdiny

8. - 11. 5. 2024

„Jeskyně, do které se bojíš vstoupit, skrývá poklad, který hledáš.“  Joseph Cambell
DoNitra fotogalerie

V semináři vás pomocí imaginací, terapeutických technik a cvičení z bojového umění provedeme Cestou hrdiny, cestou hlubšího sebepoznání. Zpracování a integrace zážitků bude vycházet z procesově orientované psychoterapie (POP) a jejich přístupů. POP důvěřuje, že všechny naše obtíže v sobě ukrývají moudrost a navigují směr našeho života.

Jednotlivé fáze Cesty hrdiny jsme zažívali už jako děti v pohádkách, příbězích i naší fantazii a je nám to něčím důvěrně známé. Pokud tyto fáze známe, můžeme je vysledovat v každém projektu, náročnějším procesu či transformativní události našeho života.

 • Máte pocit, že vás něco volá a stojíte na prahu rozhodnutí?
 • Čelíte překážkám a krizím?
 • Kde kolem vás jsou pomocníci?
 • Jak v těžkých situacích najít poklady pro náš každodenní život?
 • Kým jsme, když nejsme hrdinou? 

Pokud kolem vás krouží podobné otázky a dilemata, tak odpovědi můžete nalézt uvnitř sebe a Cesta hrdiny je koncept, který vám pomůže cestu k odpovědím najít. Může to být hluboký proces přinášející novou inspiraci a transformaci.

Vydejte se na tuto cestu s námi!

„Největší výsadou života je být tím, kým jste.“ Joseph Cambel

 

Lektoři:

Mgr. Renáta Trčková: procesově orientovaná terapeutka, facilitátorka, lektorka výcviku Terapie zážitkem, https://www.terapiezazitkem.cz/

Mgr. Marek Šmejkal: procesově orientovaný terapeut, facilitátor, lektor Kung fu terapie,  http://www.mareksmejkal.com/

 

Cena:

4 500 Kč pro přihlášené a zaplacené do konce března 2024
5 000 pro přihlášené a zaplacené od dubna 2024
Cena za ubytování a stravu: 2 600

Přihláška:

https://forms.gle/tMZzMdDM3FnhhTNU8

Označeno v Kurzy

  Přihláška

  Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
  Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
  1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
  2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).

  Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

   

  DoNitra

  adresa: Osinalice 24
  telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

  email: kurzy@donitra.cz

  IČ: 26679175
  číslo účtu: 2602330188/2010
  IBAN: CZ52 2010 0000 0026 0233 0188