Cesta hrdiny

listopad 2020 (9 dnů)

Renáta Trčková
DoNitra fotogalerie

Vykroč do neznáma a vrať se proměněný zpět.

Kurz Cesta hrdiny vychází ze stejnojmenného konceptu. Každého potká jednou výzva, kterou nelze odmítnout – volání dobrodružství. Cesta, na níž se vydáme, je spletitá, plná strastí a překážek. Hrdina v sobě najde sílu a odvahu, k překonání náročné zkoušky i setkání se smrtí. Cesta hrdiny je konceptem, který lze využít v rámci celého života. Na kurzu sehraješ roli příběhového hrdiny a zjistíš, v jaké fázi své životní cesty se nacházíš a kudy se máš dále dát. Po překonání úskalí je nutné vrátit se domů a využít toho, co ses naučil. Jaký budeš, až se z této cesty vrátíš ?

Kurz je koncipován jako zážitkově-metodický kurz a provede vás transformací přechodového rituálu. V metodické části se naučíte tuto metodu začlenit do své lektorské či učitelské praxe.

Kurz je pořádán ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice.

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 0220200389/0800
IBAN: CZ82 0800 000 0002 2020 0389