Cesta hrdiny

8. - 11. 5. 2024

„Jeskyně, do které se bojíš vstoupit, skrývá poklad, který hledáš.“  Joseph Cambell
DoNitra fotogalerie

Improvizační workshop pro začátečníky Víkendový workshop improvizace nabídne základy divadelní improvizace – postavit se „na jeviště“, vyzkoušet si reagovat na zadanou (nečekanou) situaci a cítit se u toho dobře. V průběhu workshopu improvizace budeme společně sehrávat herecká cvičení, které se zaměřují na společné rozvíjení myšlenky, podporu a rozvoj kreativity, vzájemné naslouchání, práci s omezeními a limity, odvahu vystoupit před skupinou a mluvit o úplně neznámém tématu, atd. Seznámíte se tedy s principy, na kterých je improvizace v divadle, ale i v životě postavena. Dále budeme společně tvořit podle zadaných pravidel a omezení příběhy jen z toho, co se objeví tady a teď na „jevišti“. Všichni účastníci se stanou na chvíli herci a budou si zkoušet hrát krátké scénky před ostatními.

Co zažijete?

> vyzkoušíte si základy divadelní improvizace > seznámíte se s principy, které jsou pro improvizaci na divadle i v životě podstatné > budeme společně tvořit příběhy a krátké scénky jen z toho, co je na tady a teď na jevišti

Co vám to přinese?

> zlepšení schopností reagovat na nové nečekané situace > zlepšení spolupráce a komunikace netradičními metodami > poznání nových lidí > inspiraci pro tvorbu motivaček a programů na kurzech > možnost stát na chvíli na prknech, které znamenají svět Lektoři jsou členové brněnské improvizační skupiny Bafni. Pravidelně vystupují po celé České republice. Více informací na www.bafni.cz

Posted in Kurzy

  Přihláška

  Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
  Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
  1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
  2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).

  Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

  DoNitra

  adresa:
  telefon:
  IČ:
  číslo účtu:
  IBAN:

  Vladimír Halada

  Kancelář VLHAdesign Těšnov 5 Praha 1
  email: kurzy@donitra.cz
  tel: 732 845 016