Lesní školka „V údolí“

Děti se ve školce schází celoročně od pondělí do čtvrtka. Program probíhá za každého počasí a jeho struktura a náplň se proměňuje podle ročního období. Pracujeme metodou zážitkové pedagogiky. Učíme se tomu k čemu nás inspiruje příroda v našem okolí (Kokořínsko) a události mezi dětmi. Více o programu najdete na našich nových stránkách www.lesniklubvudoli.cz

Rozvíjíme ctnosti a řídíme se osvědčenými zásadami:

 • V mokrých botách je zima, do louže se chodí v holinkách.
 • Oheň se nejlépe rozdělává březovou kůrou.
 • Vyrazíš-li do světa, dávej pozor na auta.
 • Pokud někomu ublížíš, řekni promiň.
 • Pomáhej těm, co to potřebují.
 • Společně nám to jde rychleji.
 • Zadívej se a uvidíš.
 • Uklízej po sobě.
 • Hraj fér.

Denní rytmus:

9.00 – Příjezd dětí

9.15 – Ranní kruh – pozdravení se, zpívání, povídání (v zimním období probíhá uvnitř)

9.30 – Společná výprava na jedno ze 3 míst:

 • do „bunkru“ (lesní přístřešek)
 • na balíky
 • do houbového údolí

Cestou zpívání, volná hra…. Na jednom z míst, pak probíhá svačinka. Po té volná hra (vychází z potřeb a fantazie dětí) a společné hry, říkanky, písničky, učení se lesním dovednostem (jako je škrábat škrabkou dřevo, řezat nožem, sekat sekerkou. K nácviku dovedností dochází postupně a individuálně, podle toho, jak na tom které dítě je).

11.30 zahájení návratu

12.00 obědová písnička

12.10 oběd, po obědě společné mytí nádobí a úklid stolů

12.45 klidový program (malé děti spánek) – pohádky, tvůrčí činnost (v zimním období probíhá program uvnitř)

14.00 venkovní program na zahradě nebo blízkém okolí (volná hra dětí, hry, povídání)

16. 15 závěrečný kruh – vzpomínání na to, co jsme ten den zažili, zvědomování toho, co se děti naučily, co se jim povedlo, jakou ctnost projevily) Zpívání a rozloučení  

Roční cyklus školky

Podzimní svátky: sv. Václav, dušičky, sv. Martin

Zimní svátky: advent, sv. Mikuláš, zimní slunovrat, vánoce, 3 králové, masopust a chystání se na Velikonoce

Jarní svátky: Velikonoce, vynášení Morany, Květnice

Léto: dobrodružná výprava do skal

Koncept Ctností

Pracujeme se zážitky, které děti během dne prožijí. Tak pomáháme dětem uvědomit si vlastní kvality a vědomě pracovat na těch slabších. Učíme děti respektu k různosti druhých a oceňování jejich předností. Vedeme k samostatnosti a vyšší zodpovědnosti. Rozvoj Ctností nám pomáhá nastavovat přirozená pravidla lidskosti v dětské skupině.

Ctnosti, které u dětí rozvíjíme:

 • Všímavost
 • Odvahu
 • Trpělivost
 • Spolupráci
 • Moudrost
 • Štědrost

Oblečení: Oblečení na ven, dle ročního období + jedna sada navíc Přezuvky dovnitř

 • Na jaře a podzim se hodí: holínky, pláštěnka, čepice, gumové kalhoty
 • V létě: sluneční brýle, pokrývka hlavy, ručník, opalovací krém

V zimě: rukavice + 1 náhradní rukavice, vlněné nebo funkční spodní prádlo

Průvodkyněmi ve školce jsou:

Renáta Trčková 732 760 796, Radka Volfová, Dominika Radechovská a Júlia Varholíková. Pomáhají nám Bára, Jana a Šárka.

 

Na přijetí dítěte do LK V Údolí není nárok a proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nelze odvolat. Rodiče budou informováni o přijetí či nepřijetí nejpozději do 10. června 2019.

 

Místo je pro nové dítě definitivně rezervováno po složení zálohy ve výši školkovného dle zvoleného tarifu a po uhrazení vratné kauce ve stejné výši. Zálohu a kauci je třeba uhradit do 30. června. Při neuhrazení zálohy a kauce ani po výzvě, bude místo přepuštěno dalšímu zájemci. Záloha je nevratná. Při řádném nástupu k docházce slouží záloha jako školkovné na měsíc září, při nenastoupení k docházce k dohodnutému datu záloha propadá. Kauce je vratná ke konci školního roku – lze z ní uhradit školkovné na měsíc červen. Pokud dítě ukončí docházku dříve (mimo první zkušební měsíc) částka propadá.

 

Školka provozuje elektronický docházkový systém, který umožňuje omlouvání dětí a vybírání náhrad. Při plné kapacitě školky nelze náhradu docházky garantovat. Peníze za nevychozenou docházku vracet nelze: místo je dítěti přihlášením a platbou rezervováno. Náklady na provoz a platy pedagogů jsou fixní. V případě celotýdenní docházky, kdy není možné náhrady vybírat, je tato skutečnost zohledněna už v ceně školkovného, které je poměrově nejvýhodnější.

Školkovné je hrazeno výhradně převodem na účet s popisem jména dítěte  po podepsání smlouvy.

Školkovné na rok 2019 / 2020. V ceně není zahrnuto jídlo.

Celý den

2 dny 2600
3 dny 3500
4 dny 4400

 

dopoledne
2 dny 1800
3 dny 2700
4 dny 3800

 

Přihláška

https://forms.gle/BBRACp7hRYJU9t2MA