Integrační MASÁŽ II.

17. -20. 10. 2024 (od čtvrtka)
4000 Kč kurzovné + 1 800 Kč strava a ubytování
Vladimír Halada
DoNitra fotogalerie

Pokračovací kurz navazující a prohlubující Kurz masáží I. Doplníme chybějící mozaiku o další část systému. Zopakujeme předešlé postupy, doplníme a rozšíříme je o další druhy práce. Podíváme se na čtení držení těla „klienta“. Určeno pro ty, kdo absolvovali kurz I. a rádi by si jej zopakovali, oživili a vyjasnili nejasnosti a dovršili jej prací na dalších částech těla. Nakonec zapomeneme na systém a pozveme intuici…

Označeno v Kurzy

  Přihláška

  Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
  Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
  1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
  2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).

  Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

   

  DoNitra

  adresa: Osinalice 24
  telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

  email: kurzy@donitra.cz

  IČ: 26679175
  číslo účtu: 2602330188/2010
  IBAN: CZ52 2010 0000 0026 0233 0188