Stodola

Pravidla pronájmu střediska Brána skal Informace a místo Ubytování je v jednoduchých podmínkách rekonstruovaného klasicistního chmelového statku (1875) a stodoly na konci malé obce v současnosti využívané převážně chalupáři. Spí se ve vlastních spacácích na postelích či matracích. Citlivě zrekonstruovaná stodola proměněná na ubytování pro 14 – 20 osob (jeden pokoj je bezbariérový) se sálem (60 m2), dvěma sociálkami a kuchyňkou. V čajové kuchyňce vybavené indukční plotnou, ledničkou a běžným vybavením se dá jednoduše uvařit max pro 10 osob. Pro větší vaření je k dispozici velká kuchyň s jídelnou v hlavní budově. V údolí není takřka žádný mobilní signál. Na vybraných místech se silným mobilem a šťastnou rukou lze ulovit zbytkový signál na příjem SMS. Pevná linka do objektu je: 315 695 005. Přes LTE se dovoláte i na mobily 732 845 016, 732 760 796.   Středisko je samoobslužné, tzn. že si při chladu návštěvníci musí sami štípat, donášet a přikládat do kamen. Prostor provozujeme v ekologickém režimu, kdy návštěvníci si jej převezmou a s ukončením pobytu jej předávají uklizený. Odpady kompletně třídíme a recyklujeme.

Zamluvení termínu emailem nebo telefonem 732 845 016. Podívejte se do kalendáře na volné termíny. Souběh akcí je možný po projednání.

 • zálohové faktury zatím nepraktikujeme, ale kdo ví…

Cena ubytování

 • 150 Kč /osoba /noc (při menším počtu ubytovaných je minimální cena za celou stodolu/noc 2 400 Kč)
 • V zimních měsících se dále účtuje spotřeba dřeva (cca 1 000 Kč za den a topeniště)
 • Pronájem sálu 2 400 Kč/den; firmy 3 000 Kč/den

Další poplatky:

 • za spotřebovanou elektřinu (dle odečtu 8 Kč/kW)
 • 50 Kč/hlava/den „ošupné“ při samostatném vaření ve velké kuchyni (minimum při menším počtu ubytovaných 800 Kč)
 • nenaštípání a nedoplnění stopeného dřeva 500 Kč, za nevykonání mokrého a suchého úklidu 2 000 Kč

Poskytované služby

 • ubytování na propojených lůžkách na matracích ve vlastních spacácích a prostěradlech
 • kuchyň, vybavení kuchyně (utěrky je potřeba si přivézt)
 • při delším pronájmu celé kapacity je nutné zajistit si toaletní papír
 • pitná teplá a studená voda teče v kuchyních a koupelnách
 • Po dohodě možné zapůjčit vybavení střediska (reprobedny, dataprojektor, kostýmy, výtvarné potřeby).
 • Kola za 100 Kč/den.

Pravidla při pobytu

 • objekt se nachází v oblasti CHKO a na konci chalupářské obce, proto je potřeba na to myslet při přípravě programu
 • dodržovat obecní noční klid od 22 do 8 hodin (hudební produkce apod.)
 • návštěvníci po dobu pobytu zajišťují pod vedením svého zvoleného šafáře běžný úklid a čistotu všech prostor střediska a na závěr ho předají čisté a uklizené
 • rozdělávání ohně je možné jen na stálých ohništích
 • po použití je nutné oheň na ohništi nechat pod dozorem dohořet či uhasit – je nepřípustné zanechat hořící oheň bez dozoru, v době sucha i žhnoucí oharky
 • v ohništi je zakázáno spalovat odpadky
 • přednostně používat kompostovací separační WC
 • na všechny dřevěné podlahy se přezouváme
 • při výpadku elektřiny postupovat dle návodu! (topení, vodní režim)
 • vlastní zvířata po dohodě
 • na pokojích je zakázáno používat otevřený oheň
 • v kamnech ve společenské místnosti topíme pouze dřevem – spalování odpadků je zakázáno
 • po použití kamen je nutné je vyčistit pro další účastníky (popel se odnáší na kompost – nesmí být žhavý!)
 • v celém objektu je zakázáno kouřit! Při kouření venku prosím neodhazujte vajgly na zem, ale sbírejte je do plechovky a nakonec spalte v kamnech – nepatří na kompost! Kuřte jen na určeném místě u kovadliny!
 • v případě způsobení škody na vybavení střediska, se k tomu chrabře přihlašte a sjednejte odpovídající náhradu nebo opravu. Pokud opravu nezajistíte osobně, je nutné uhradit náklady.

Před odjezdem ze střediska je nutné provést úklid:

 • zamést a vytřít pokoje
 • vysypat odpadky z košů a dotřídit do speciálních pytlů na odpad (papír, plast, sklo, plech, tetrapak, netřiditelný odpad)
 • v sále srovnat matrace, zamést, vytřít
 • vyčistit kamna a doplnit dřevo
 • vytřít a umýt prostory koupelen a záchodů (vyčistit sítka sprch od vlasů)
 • umýt a utřít kuchyňské nádobí, sporák, kuchyňskou linku
 • zamést a vytřít kuchyň, bioodpadky odnést na kompost, vyčistit koše
 • uklidit dvůr, pokud byl využíván
 • vrátit všechen půjčený materiál, zaplatit útratu v mlsníku a pivníku
 • odvést si přivezené potraviny (pokud se nedohodneme jinak)
 • vyklidit ledničky, umýt je

odvézt zapomenuté oblečení, ručníky a kartáčky na zuby

Označeno v Pronájem