Lučištník

27. - 29. 5. 2022
3 500 Kč dospělec, 2 000 Kč děcko (materiál, vedení) + 1 000 Kč strava a ubytování - dospělý, 800 Kč dítě
Ondřej Suchan
DoNitra fotogalerie

Je to krásný pocit síly a obratnosti, když zasviští šíp vyslaný značnou rychlostí k cíli. Je to jako neslyšně vymrštit ruku do dálky a položit prst na střed terče. Probouzí se v nás zasutá struna lovce, jakými jsme byli tisíce let. Přijeďte si vyrobit luk a šípy. Z bukového nebo jasanového přířezu vytvarujete luk a napneme tětivu. Luk dokončíme mořením, voskováním a koženou omotávkou. Vyrobíme minimálně 3 šípy s bezpečným hrotem, pírky a zdobením. Kdo bude mít ještě chuť a sílu, tak si vyrobí, toulec nebo si sváže krásnou slámovou terčovnici a vše pro střelnici bude připravené.

Kurz je ideálním mezigeneračním mostem, vhodným pro děti a rodiče, prarodiče ve věku 6 –  90let.

Budete spolu pracovat na lučištnickém vybavení. Předchozí dílenská zkušenost není vyžadována.

Zdokonalíme se v ručním řezání a broušení dřeva a tvarování surové kůže. Naučíme se používat malý hoblík jménem „Vlaštovka“, japonské přesné pily Ryoba, Dozuki a Kozobe, smirek, lepidla, režné nitě a mořidla).

pátek: příjezd, zabydlení, večeře, seznámení a představení práce

sobota: 9:30 – 13:30 (luky + šípy) a 15:30 – 19:00 (eventuelně toulec + terčovnice)

neděle: 9:30 – 13:30 (dokončování + lučištnická exhibice)

14:30 – 16:00 úklid, zakončení kurzu, rozjezd

Speciální požadavky a otázky směřujte na lektora.

Ondřej Suchan, 737463808, suchan.ondrej@centrum.cz

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 0220200389/0800
IBAN: CZ82 0800 0000 0002 2020 0389