Výcvik Terapie zážitkem

Další dvouletý sebezkušenostní výcvikový kurz v terapii zážitkem zahájíme v září 2020.

Informace na renata.trckova@gmail.com

Označeno v Aktuálně