Uvolni se do svého středu

2. - 6. 9. 2020
při přihlášení a platbě do 31. července 6300 Kč. Standardní cena: 6900 Kč.
Michaela Cmíralová - Průvodkyně po vnitřní stezce; Šimon Grimmich - Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice
DoNitra fotogalerie

Zpomal, dotkni se toho, co je pro tebe důležité a vrať se pevnější.
Vydej se s námi na uvolněnou cestu k vnitřní síle.

 

Uvolnění, zpomalení a relaxace

Prostřednictvím meditace, mindfulness a čchi-kungu obrátíme pozornost do nitra a dotkneme se našeho klidného a uvolněného středu.

 

Spojení se zdroji

Budeme mapovat své vnitřní i vnější zdroje. Hledat to, o co se v životě můžeme opřít, z čeho můžeme čerpat, a na, co se můžeme spolehnout.

 

Rozvíjení důvěry v život

Setkáme se s tím, co nás přesahuje, dovolíme si na chvíli nahlédnout za závoj každodennosti, a tak získat inspiraci pro své další kroky a důvěru ve svou cestu životem. Můžete se těšit na meditace, mindfulness, čchi-kung, práci s tělem, relaxaci, poradní kruhy, tvořivé aktivity a další.

 

Ubytování & stravování

Ubytování bude v jednoduchých podmínkách rekonstruovaného klasicistního statku a stodoly nebo v jurtě. Spí se ve vlastních spacácích na postelích či matracích. Kuchyně vynikající vegetariánská, připravená vyjít vstříc vaším stravovacím potřebám.

 

retreat

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 0220200389/0800
IBAN: CZ82 0800 0000 0002 2020 0389