NOŽÍŘ

22. - 24. 5. 2020
DOSPĚLEC 3 300 Kč - ubytování + jídlo, vedení programu, nástroje, čepele, kůže a veškerý potřebný materiál DĚCKO 3 000 Kč - ubytování + jídlo, vedení programu, nástroje, čepele, kůže a veškerý potřebný materiál
Milan, Martina a Vojta Suchý
DoNitra fotogalerie

Řemeslná dílna, ve které si vyrobíte střenku (rukojeť) a pouzdro k finské dýce. Vyberete si hrubý kus dřeva dle vašeho vkusu a přání (dub, třešeň, švestka, kavkazský ořešák) a ten se při opracovávání ve vašich rukou změní v užitečný a krásný šperk. Čepele používáme z finské oceli. Vznikne tak dýka zvaná „finka“. Finka je osvědčený nůž, který dobře padne do ruky a hodí se na výpravy do lesů i na práci v domácnosti. Bude to nástroj, který vám dodá hrdost a radost z jeho užívání. Pokaždé, když jej vezmete do ruky si vzpomenete na chvíle s ním. Není to nic virtuálního, ale opravdová vámi vytvořená věc. Zjistíte s podivem, jak je to prosté něco vyrobit a přinese vám to radost ze soustředěné a trpělivé práce, korunované Dílem. Program je výtečným mezigeneračním mostem! Otcové vezměte na kurz svého syna či dceru, synové vezměte na kurz svého otce, výrobou nože k sobě otevřete cestu.

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 0220200389/0800
IBAN: CZ82 0800 0000 0002 2020 0389