QV:42

2. - 10. 2. 2023
cena: 12 000 Kč
Vladimír Halada, Štefan Schwarc
DoNitra fotogalerie

„Už nejsi žádný elév, co prvně do hry vpad,

Už víš jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat…“

(Za svou pravdou stát – Spirituál kvintet)

 

Máš roků 40 a další se za nimi tlačí. Jaká je jejich bilance? Nejsou promarněné? Co je důležité a co nikoliv? Čím jsi na hoře výš, tím sice dál vidíš, ale rozumíš více? Obzor se možná rozšiřuje, ale má smysl k němu jít? Je dobré stát na prahu a odkládat kroky, po kterých toužíš? Jaká je tvá kniha života a kdo v ní bude číst?

Po období usazování se v roli krále přichází čas rozhlédnout se, jak jsi na tom po letech své vlády. Nadchází čas se rozhodnout, zda toto je způsob života, který chceš žít v čase, kdy se blíží doba předávání vlády a ústupu ze světla. Je čas podívat se na to, co jsi si naložil či založil, co tě sytí, co tíží a rozhodnout se, kam svou loď nasměruješ. Cílem je, aby ses za dalších dvacet let mohl ohlédnout a říci si, že tě tvůj život baví a dává ti smysl čím dál více.

Nabízíme ti bilanci, sanaci, generálku, inspiraci a start do dalšího období muže. Nabízíme ti pohled z perspektivy konečnosti.

Vladimír & Štefan

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 0220200389/0800
IBAN: CZ82 0800 0000 0002 2020 0389