QV:42

(odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec) 17. - 21. 2. 2021
kurzovné: 6 500 Kč (při 24), 8 500 Kč (při 15)
Vladimír Halada, Richard Machan, Štefan Schwarc, Pavel Kůča Kučera, Jožka Šebesta, Milan Suchý
DoNitra fotogalerie

„Už nejsi žádný elév, co prvně do hry vpad,

Už víš jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat…“

(Za svou pravdou stát – Spirituál kvintet)

 

Máš roků 40 a další se za nimi tlačí. Jaká je jejich bilance? Nejsou promarněné? Co je důležité a co nikoliv? Čím jsi na hoře výš, tím sice dál vidíš, ale rozumíš více? Obzor se možná rozšiřuje, ale má smysl k němu jít? Je dobré stát na prahu a odkládat kroky, po kterých možná toužíš? Jaká je tvá kniha života?

Až dostuduji, tak začnu žít … až potkám tu pravou, začnu žít … až založím rodinu, začnu žít … až zajistím živobytí, začnu žít … až dobuduji, začnu žít … až děti odejdou z domu,  začnu žít. Nebude pak už pozdě?

Nejsme uvízlí v každodennosti valení svých kuliček? Možná už ani nevíš kam, jak a proč?

Královské otázky.

S nadějí hledíme, že tu snad ne nadarmo ještě vyčkává MÁG, který nabádá k plnosti života. Necháme jej spát nebo jej začneme sytit, aby se v nás začal probouzet? Jak takový Mág v tvém provedení vypadá, co dokáže? Komu a čemu slouží?

Před několika lety jsme se sebe i tebe ptali „Kam kráčíš?“ Při našem prvním setkání na QV I. jsme se ujistili, že hovory se dají vést takové, aby konečně mluvily o tom, co se nás hluboce dotýká a zajímá nás. Dokázali jsme mezi sebou sdílet a každý snad mohl být slyšet. Naučili jsme se šlechetně si zabojovat s druhými i se sebou, ocenit krásu a usednout na královský trůn. Dotkli jsme se opravdovosti.

Připravujeme pokračování kurzu Quo Vadis a jako tehdy, před tuctem roků jsme rozechvělí a napjatí, zda to svedeme. Zda dokážeme rozhořet tvoje srdce a zaujmout tvou mysl.

 

Plán máme takový:

Podstoupit dobrovolně nepohodlí tak, abychom ocenili to, co máme.

Rozhlédnout se do více směrů a zjistit, kde končí naše nenasytnost.

Oprášit sny.

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 0220200389/0800
IBAN: CZ82 0800 0000 0002 2020 0389