QV:42

2. - 10. 2. 2023
cena: 15 000 Kč
Vladimír Halada, Štefan Schwarc
DoNitra fotogalerie

„Už nejsi žádný elév, co prvně do hry vpad,

Už víš jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat…“

(Za svou pravdou stát – Spirituál kvintet)

 

MÁŠ už nejméně 40 roků a další se za nimi tlačí. Jaká je jejich bilance? Neodkládáš kroky, po kterých toužíš? Jaká je tvá KNIHA ŽIVOTA a kdo v ní bude číst?
ZAŽIJEŠ třídenní půst, oheň, zimní krajinu, noci v lese, pokácíš strom, ponoříš se do říčky, diskuse, meditaci, magický akt, generativní trans, čínskou kaligrafii, rodinný mýtus, tanec, holotropní dýchání, hudbu a vytvoříš Knihu vlastního života…
NABEREŠ inspiraci, přivoláš své sny a odhodláš se k činům, protože bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou.
PROVEDEME TĚ sanací a generálkou. Dáme ti inspiraci na restart. Přineseme pohled z perspektivy konečnosti.

Vladimír & Štefan + hosté

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 2602330188/2010
IBAN: CZ52 2010 0000 0026 0233 0188