Lesní klub „V údolí“

celoročně
cena programu viz rozpis
Renáta Trčková, Radka Volfová, Bára Martínková Zuzka Tancerová
DoNitra fotogalerie

Děti se ve klubu schází celoročně od pondělí do čtvrtka. Program probíhá za každého počasí a jeho struktura a náplň se proměňuje podle ročního období. Pracujeme metodou zážitkové pedagogiky. Učíme se tomu, čemu nás inspiruje příroda v našem okolí (Kokořínsko) a události mezi dětmi. Rozvíjíme ctnosti a řídíme se osvědčenými zásadami, že v mokrých botách je zima, do louže se chodí v holinkách. Oheň se nejlépe rozdělává březovou kůrou. Vyrazíš-li do světa, dávej pozor na auta. Pokud někomu ublížíš, řekni promiň. Pomáhej těm, co to potřebují. Společně nám to jde rychleji. Zadívej se a uvidíš. Uklízej po sobě. Hraj fér. Průvodkyněmi ve školce jsou: Renáta Trčková 732 760 796, Radka Volfová, Dominika Radechovská, Bára Martínková a Júlia Varholíková. Pomáhají nám maminky Šárka a Jana.

Příspěvek na vedení programu a provoz klubu: 1 100 Kč/1 den v týdnu, 2 100 Kč/2 dny v týdnu, 3 100 Kč/3 dny v týdnu, 4 100 Kč/4 dny v týdnu

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 0220200389/0800
IBAN: CZ82 0800 0000 0002 2020 0389