Lesní školka „V údolí“

celoročně
cena programu 140 Kč/den
Renáta Trčková, Radka Volfová
DoNitra fotogalerie

Děti se ve školce schází celoročně v pondělí, středu a ve čtvrtek. Program probíhá za každého počasí a jeho struktura a náplň se proměňuje podle ročního období. Pracujeme metodou zážitkové pedagogiky. Učíme se tomu k čemu nás inspiruje příroda v našem okolí (Kokořínsko) a události mezi dětmi. Rozvíjíme ctnosti a řídíme se osvědčenými zásadami. V mokrých botách je zima, do louže se chodí v holinkách. Oheň se nejlépe rozdělává březovou kůrou. Vyrazíš-li do světa, dávej pozor na auta. Pokud někomu ublížíš, řekni promiň. Pomáhej těm, co to potřebují. Společně nám to jde rychleji. Zadívej se a uvidíš. Uklízej po sobě. Hraj fér. Průvodkyněmi ve školce jsou: Renáta Trčková 732 760 796, Radka Volfová a pomáhají nám maminky Lucka a Bára.

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 0220200389/0800
IBAN: CZ82 0800 000 0002 2020 0389