Fireshow & Performance

1. - 8. 7. 2018
5 600 Kč (výuka + ubytování), 4 900 Kč (student x žena na mateřské), + 1540 Kč vegetariánská plná penze (vaří kuchař z Mlsné kavky)
Tereza Kerle, firedance@email.cz | T: 728 521 863 | www.cestarytmu.cz | facebook.com/Firedance.cz
DoNitra fotogalerie

“Life is the dancer and you are the dance“ Eckhart Tolle

Čeká vás • Tanec s ohněm, vějíře • Indické bojové umění banethi – techniky s tyčí • Kontaktní improvizace • Butó • Africký a současný tanec • Taiji/Qigong seminář • Maori poi (řetězy) • Systém viewpoints

Cíle kurzu • Rozvoj osobního kreativního potenciálu • Obohacení pohybového slovníku • Posílení prostorového a rytmického cítění • Individuální tvorba + dramaturgie • Partnerská spolupráce i skupinové improvizace

Jak bude kurz probíhat • Tanec je doprovázen živou hudbou • Minimálně 5-6 hodin výuky denně • Rytmicko-pohybové techniky + hudební doprovod pod vedením Tomáše Kerle • Večer ohnivé performance • Nádherná divoká příroda, sál s tanečním parketem, pohodové ubytování, společná kuchyně, ohniště, jurta, tématické projekce…

O lektorce Tereza Kerle je site-specific performerka, tanečnice, choreografka a pekusistka. Vystudovala site-specific performance na DAMU. Hlavními tématy její tvorby jsou transformace vědomí, archetyp, mýtus, rituál, chůze a putování, posvátná geometrie. Ve svých performancích relativizuje hranice konvenčního vnímání. Jako tanečnice a choreografka vystupovala od roku 2003 vystupovala s fire art skupinou PaLiTchi, později založila vlastní školu FireDance Company, kde předává fire art techniky v kombinaci s principy performance a současného tance. V letech 2003 – 2011 absolvovala tanečně-hudební stáže v Indii, Guineji a Mali.

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 0220200389/0800
IBAN: CZ82 0800 000 0002 2020 0389