Joy-Live-Rezonation

2. - 5. 6. 2022
8 000 Kč + 4.900 Kč ubytování a strava
Pavel Kůča Kučera
DoNitra fotogalerie

Na křídlech jógy, hudby, tance pro muže i ženy od 18 do 110 let Pod vedením zkušených terapeutek si zažijete soustředění na své tělo a prožívání. Procítíte si působení zvuku (exotické nástroje, vlastní hlas), pohybu a klidu. Do tolik potřebného klidu se naladíte cvičením jógy a meditací. V hluboké relaxaci se necháte provázet imaginacemi a z této cesty se vrátíte osvěženi a odpočati. Co budeme dělat? Cvičení jógy – asány, dechová cvičení, koncentrace, meditace. Poslech a zpěv manter a kírtánů s výkladem. Kruhové tance. Volný tanec s podporou. Bioenergetická cvičení. Relaxace s imaginací.

Posted in Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

DoNitra

adresa:
telefon:
IČ:
číslo účtu:
IBAN:

Vladimír Halada

Kancelář VLHAdesign Těšnov 5 Praha 1
email: kurzy@donitra.cz
tel: 732 845 016