Terapie zážitkem

31. 5. - 7. 6. 2019 zahájení
22 000 Kč/rok
Štefan Schwarc & Renáta Trčková
DoNitra fotogalerie

Dvouletý sebezkušenostní výcvikový kurz v terapii zážitkem Výcvik proběhne ve 2 letech a je plánován na 8 setkání (364 hodin). Obsahuje část sebezkušenostní, teoretickou a tréninkovou. Program je unikátním spojením psychoterapeutické práce a zážitkové pedagogiky. Sebezkušenostní část je vedena metodou zážitkové pedagogiky s využitím rozvojově orientované reflexe v terapeuticky vedených skupinách. Teoretická a tréninková část je zaměřena na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti zážitkové pedagogiky, zážitkové terapie a strategické terapie. Komu je výcvik určen: ● psychoterapeutům, psychologům, pedagogům, vychovatele, mentory, kouče, lektory zážitkové pedagogiky, sociální pracovníky ● studenty s aspirací na některou ze zmíněných profesí ● vedoucí skupin či jednotlivců s léčebným a rozvojovým procesem ● ostatní se zájmem o osobnostní rozvoj Minimální věk 24 let ● max 16 lidí ve skupině ● Výcvik je akreditován MŠMT. Požadujeme plné zapojení účastníků, ochotu nabídnout své osobní příběhy a zkušenosti, zapojení v sebereflektivním procesu, časovou investici a to včetně nároků na přípravy mezi jednotlivými setkáváními, ochotu realizovat změny, zapojení ve všech rolích, tj. jako klient, terapeut, mentor, kouč či supervizor. Termíny setkání a další informace na www.dosveta.org

Posted in Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

DoNitra

adresa:
telefon:
IČ:
číslo účtu:
IBAN:

Vladimír Halada

Kancelář VLHAdesign Těšnov 5 Praha 1
email: kurzy@donitra.cz
tel: 732 845 016