Pronájem střediska

V době, kdy nemáme na středisku kurzy v naší režii pronajímáme prostory a ubytovací kapacitu dalším organizacím, či skupinám návštěvníků. Provoz domu je samoobslužný a plně ve správě jeho uživatelů (služebnictvo nechováme). Objekt přebírá a posléze navrací majitelům určený šafář, který zastupuje skupinu návštěvníků. Základním předpokladem je vrátit objekt minimálně ve stejném stavu, respekt k zařízení domu a nenarušování soužití s obcí. Ve stodole s kapacitou 18 až 24 osob je malá kuchyňka. V hlavní budově je kuchyně velká. Obě jsou vybavené “bílým i černým” nádobím v dostatečném množství. Prozkoumejte kalendář akcí. Mělo by z něj být jasné, je-li v kýženém termínu volno. CENA PRONÁJMU: nocležné: 150 Kč/noc stravné: 250 Kč/den (víkendy jsou 2 plné dny)Chmelový statek leží v poměrně hlubokém údolí, které se táhne rovnoběžně s hlavní silnicí z jihu na sever. Údolí je otevřeno k jihu, ale jeho stoupající dno až k Osinalickému sedlu způsobuje lokálně chladnější klima. Statek sám byl vybudován v průběhu patnáctého a šestnáctého století německými kolonisty z rekatolického osídlování po Bílé hoře. Poslední zaznamenaná klasicistní přestavba je z roku 1875 (datum ve štítě). Na okolních stráních se po staletí pěstoval pověstný dubský chmel (mimořádně hořké chuti), který se míchal se chmelem žateckým. Po nárůstu množství chmelnic na Žatecku se pěstování dubského chmele dostalo do krize a okolní terasovité stráně byly přeměněny na vinice a pastviny. Okolní krajina byla pílí německých kolonistů kvetoucími sady, loukami s občasnými remízky a v místě skalních výchozů většími bukovými hvozdy. Po 2. sv. válce byli všichni Němci z Kokořínska vyhnáni a krajina se postupně proměnila v divočinu. Dříve bohaté statky, které živily stovky vesničanů, se proměnily buď v ruiny, nebo v rekreační chalupy. Český živel nebyl s to do dnešních dnů tuto “ránu” v krajině zacelit. Terasovitá pole a louky udržované po staletí zarostly náletem křovin a borových lesů. Náš statek byl po válce ubytovnou pro dělníky z místní hříbárny. V šedesátých letech se stal sídlem Mysliveckého spolku Ostříž, který se “odbornou” hřebíkovou a plastovou “péčí” v soudružském duchu postaral o pokračující zkázu. Do střech začalo zatékat, největší stodola “sama” spadla, a tak nastal čas poohlédnout se po nějakém méně vybydleném bydle. V roce 2003, kdy jsme statek kupovali, vypadal jak z Bezinkové a Kopřivové Růženky. Zarostlý byl do výše prvních pater, bez studny s odpojenou elektřinou, děravými střechami, narušenou statikou a větvemi tlukoucími do oken v železných rámech. Záchranné práce započaly v minutě dvanácté. Podařilo se zachránit původní chlebovou pec, obnovit dispozice vnitřního členění, výběrem a přeložením zachránit částečně i podlahy v prvním patře. Vše ostatní jsme museli postupně vyměnit. V celé budově jsme zřídili římské odvětrání podlah kvůli vlhkosti a případnému radonu. Jedna stodola je celá v novém a jsou vyměněné střechy na dalších dvou budovách. V letošním roce jdeme po deseti letech do finále. Čeká nás vybudovat samoobslužnou kuchyni s jídelnou, novou sociálku v přízemí hlavní budovy a sál v prvním patře. Tím budeme v hrubých rysech s rekonstrukcí hotovi. Letos ještě plánujeme dostavět ovčín a dřevník, tak uvidíme, jak to půjde. Dnes je na statku ubytování pro kurzy a návštěvníky v jednoduchých podmínkách vesnické chalupy s vytápěním kamny na dřevo s rozvodem tepla do pokojů a dvěma sociálkami s teplou vodou. Spí se ve vlastních spacácích. V době, kdy nemáme na středisku kurzy v naší režii pronajímáme prostory a ubytovací kapacitu dalším organizacím, či skupinám návštěvníků. Provoz domu je samoobslužný a plně ve správě jeho uživatelů (služebnictvo nechováme). Objekt přebírá a posléze navrací majitelům určený šafář, který zastupuje skupinu návštěvníků. Základním předpokladem je vrátit objekt ve stejném či lepším stavu, respekt k zařízení domu a nenarušování soužití s obcí. Ve stodole s kapacitou 18 až 24 osob je malá kuchyňka. V hlavní budově je kuchyně velká. Obě jsou vybavené “bílým i černým” nádobím v dostatečném množství. Prozkoumejte kalendář akcí. Mělo by z něj být jasné, je-li v kýženém termínu volno. CENA PRONÁJMU: nocležné: 150 Kč/noc stravné: 250 Kč/den (víkendy jsou 2 plné dny)

Posted in titulka