KNIFEMAKER

17. - 19. 5. 2019
DOSPĚLEC 3 300 Kč - ubytování + jídlo, vedení programu, nástroje, čepele, kůže a veškerý potřebný materiál DĚCKO 3 000 Kč - ubytování + jídlo, vedení programu, nástroje, čepele, kůže a veškerý potřebný materiál
Milan, Martina a Vojta Suchý
DoNitra fotogalerie

Řemeslná dílna, práce ve hmotě. Splnění mladistvých snů a krok k sebeúctě. Kvalitní kov z Finska a dřevo od nás (dub, třešeň, švestka, ořešák). Vyrobíte si vlastní originální finskou dýku. Finka je praktický nůž, který dobře padne do ruky a hodí se na spoustu činností. Někdo dělá umělecky zdobený dárek, jiný chce nástroj, který si vyrobil sám. Všechno má hodnotu stvrzenou rukama a citem pro detail a povrch. Během víkendu, si vyrobíte nůž i s pouzdrem. Je to práce trpělivá a výsledek stojí za to. Program je vhodný i jako mezigenerační most! Otcové vezměte na kurz svého syna, výrobou nože pravděpodobně otevřete cestu ke vzájemnému sblížení.

Posted in Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

DoNitra

adresa:
telefon:
IČ:
číslo účtu:
IBAN:

Vladimír Halada

Kancelář VLHAdesign Těšnov 5 Praha 1
email: kurzy@donitra.cz
tel: 732 845 016