Středisko BRÁNA SKAL Ubytování je v jednoduchých podmínkách rekonstruovaného klasicistního chmelového statku (1875) a stodoly na konci malé obce v současnosti využívané převážně chalupáři. Spí se ve vlastních spacácích na postelích či matracích. Citlivě zrekonstruovaná stodola proměněná na ubytování pro 14 – 20 osob (jeden pokoj je bezbariérový) se sálem (70 m2), dvěma sociálkami a kuchyňkou. V čajové kuchyňce vybavené indukční plotnou, ledničkou a běžným vybavením se dá jednoduše uvařit pro cca 10 osob. Pro větší vaření je k dispozici velká kuchyň s jídelnou v hlavní budově. V údolí není takřka žádný mobilní signál. Na vybraných místech se silným mobilem a šťastnou rukou lze ulovit zbytkový signál na příjem SMS. Pevná linka do objektu je: 315 695 005. Máme wifi a přes net i lokální mobilní síť, takže domácích se dovoláte na mobilech 732 845 016732 760 796.   Středisko je samoobslužné, tzn. že si při chladu návštěvníci musí sami štípat, donášet a přikládat dřevo do kamen. Prostor provozujeme v ekologickém režimu, kdy návštěvníci si jej převezmou a s ukončením pobytu jej předávají uklizený. Odpady kompletně třídíme a recyklujeme.

 • zamluvení termínu emailem nebo telefonem 732 845 016. Podívejte se do kalendáře na volné termíny. Souběh akcí je možný po projednání.
 • zálohové platby zatím nepraktikujeme, ale kdo ví…

Cena ubytování

 • 150 Kč /osoba /noc (dětské skupiny a oddíly cena dohodou)
 • V letních měsících je spotřeba dřeva pro kuchyň 500 Kč za víkend (při delším pronájmu je nutné se domluvit).
 • V zimních měsících je spotřeba dřeva 1500 Kč za víkend (topení v ubytovací budově a kuchyni). Dle přání je možné dřevo stahat z lesa svépomocí a tím pádem za něj neplatit.

Další poplatky:

 • poškození vybavení dle rozsahu škody (je chvályhodné se k činu směle doznat)
 • za nenaštípání a nedoplnění stopeného dřeva 500 Kč
 • 500 Kč ošupné při samostatném vaření ve velké kuchyni

Poskytované služby

 • ubytování na lůžkách a matracích ve vlastních spacácích
 • kuchyň, vybavení kuchyně (utěrky je potřeba si přivést).
 • při delším než víkendovém pronájmu je nutné zajistit si toaletní papír
 • pitná teplá a studená voda teče v kuchyních a koupelnách
 • k zapůjčení máme aparaturu, dataprojektor, flipcharty, kostýmy, výtvarné potřeby
 • sportovní vybavení (kola, horo materiál) je za půjčovné

Pravidla při pobytu

 • objekt se nachází v oblasti CHKO a na konci chalupářské obce, proto je potřeba na to myslet při přípravě programu
 • návštěvníci po dobu pobytu zajišťují pod vedením svého zvoleného šafáře běžný úklid a čistotu všech prostor střediska a na závěr ho předají čisté a uklizené
 • rozdělávání ohně je možné jen na stálých ohništích. V okolí střediska nám prosím nevytvářejte další ohniště
 • po použití je nutné ohniště vyčistit. Je nepřípustné zanechat hořící oheň bez dozoru – v době sucha ani žhavé uhlíky
 • v ohništi je zakázáno spalovat odpadky
 • přednostně používat kompostovací separační WC
 • na dřevěné podlahy se přezouvat
 • vlastní zvířata po dohodě
 • na pokojích je zakázáno používat otevřený oheň (zejména svíčky)
 • v kamnech ve společenské místnosti a kuchyni topíme pouze dřevem (spalování odpadků je zakázáno)
 • po použití kamen je nutné je vyčistit pro další účastníky (popel se odnáší na kompost – nesmí být žhavý!)
 • v celém objektu je zakázáno kouřit. Neodhazujte vajgly na zem, ale sbírejte je do plechovky a nakonec spalte v kamnech. Vajgly nepatří na kompost! Kuřte v místech, kde nebudete nikoho kouřem obtěžovat (ideálně mimo dvůr). Domácí jsou nekuřáci – děkujeme.
 • v případě způsobení škody na vybavení střediska, se k tomu chrabře přihlašte a sjednejte odpovídající náhradu nebo opravu. Pokud opravu nezajistíte osobně, je nutné uhradit náklady.

Před odjezdem ze střediska je nutné provést úklid:

 • zamést a vytřít pokoje
 • vysypat odpadky z košů, tříděný odpad (papír, plast, sklo, nerozdělitelný odpad) dát do speciálních pytlů a odnést ke (nikoliv dovnitř) kontejnerům u koňské farmy
 • v sále srovnat matrace, zamést, vytřít
 • vyčistit kamna, naštípat a doplnit zásobu dřeva (pokud byla používána)
 • vytřít a umýt prostory koupelen a záchodů
 • umýt a utřít kuchyňské nádobí, sporák, kuchyňskou linku
 • zamést a vytřít kuchyň, bioodpadky odnést na kompost, vyčistit koše
 • uklidit dvůr
 • vrátit všechen vypůjčený materiál i lůžkoviny
 • odvést si přivezené potraviny
 • vyklidit ledničky, případně je umýt

Poslední za skupiny odveze zapomenuté oblečení, ručníky a kartáčky na zuby apod.

Archiv Blogu

Stodola

Označeno v Pronájem