AkroJóga pro děti a rodiče

26. - 28. 10 .2018
2 860 Kč dospělý + dítě (2 000 vedení programu + 860 ubytování a jídlo)
Katarzyna Kamecka
DoNitra fotogalerie

AkroJóga propojuje prvky jógy, párové akrobacie a relaxace/masáže. Cvičení vždy zahrnuje rozcvičku pro celé tělo, společné hry, vysvětlení a učení se jednotlivých pozicí a relaxace na závěr.
Cvičení – létání probíhá ve skupinách, většinou dvě dvojice rodič a dítě. Pracujeme ve třech rolích: letec, báze a jistič.

Během workshopu pro rodiče s dětmi se naučíme jak bezpečně létat základní pozice AkroJógy, posilovat a protahovat tělo, důvěřovat ve svojí sílu a v sebe navzájem.

Součástí workshopu budou hry propojující představivost, pohyb a zábavu.
Cvičení pomáhá:
● vyvíjet motorické schopnosti
● naučit se jak zábavně pracovat ve skupině
● posílit důvěru a pocit bezpečí ve vztazích
● zvětšit vědomí těla a poznávat jeho potenciál, hranice a potřeby

Program workshopu:
Pá: 19 – 20 hry s pohybem pro integraci skupiny

So: 10 – 12.30 rozcvička, létání, protahování
14 – 17.30 hod. pokračování s AkroJógou + pohybové hry
V 19 hod. otevřený Jam na dobrou noc – AkroJóga, tancování, zpívání

Ne: 10 – 13 hravá rozcvička, létání
15.00 Úklid a rozloučení

Počet účastníků:
min: 5 párů dospělý/dítě (může to být rodič a nebo teta, strýc atd.)
max: 10 párů dospělý/dítě (Párem se rozumí jeden dospělý a jedno dítě. Pokud má někdo více dětí tak je potřeba předchozí domluva.)
Věk dítěte: 6 – 10 let (kdyby mělo zájem se zúčastnit dítě mladší nebo starší je to potřeba domluvit s vedoucí.)

Katarzyna Kamecka
Pochází z Wroclawi. Vystudovala kulturologii na univerzitě, na vyšší škole práci s lokální komunitou a dále tanec na Academy of New Dance and Contact Improvisation pod vedením Milana a Zuny Kozánkových. Zabývá se pohybovým divadlem, tancem a propojování umělecké a sociální sféry. Pracuje s různými věkovými skupinami, s amatéry i profesionály – tvoří a vede workshopy.
V 2014 začala učit a asistovat na workshopech AkroJógy v České Republice a Polsku. Vedla kurzy mezi jiné v Javorníku, Jeseníku a Králíkách. Od roku 2015 pracuje s dětmi – vede lekce a kroužky propojující tanec, pohybové divadlo a prvky párové akrobacie. V roce 2017 získala certifikát instruktorky taneční a divadelní práci s dětmi.

Označeno v Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

 

DoNitra

adresa: Osinalice 24
telefon: 732 845 016 nebo 315 695 005

email: kurzy@donitra.cz

IČ: 26679175
číslo účtu: 0220200389/0800
IBAN: CZ82 0800 000 0002 2020 0389